Maandblad de Krant

Sinds 1969 brengt Maandblad de Krant (vroeger ‘de Hollandse Krant’) een vertrouwde, maar toch vaak verrassende blik op Nederland en het leven van Nederlandse immigranten in Noord-Amerika. Voor een groot deel volgeschreven door immigranten die zelf, korter of al langer, in Canada of de Verenigde Staten wonen, is de Krant een uniek tijdschrift. Wij zijn het enige volledig Nederlandstalige tijdschrift in Noord-Amerika en het enige maandblad voor Nederlanders in Noord-Amerika. Wij concentreren ons niet op nieuws. Wij gaan ervan uit dat als u op deze pagina bent aangeland, u het voor u belangrijke nieuws ook on-line leest – als het laatste nieuws uit Nederland u werkelijk nog veel interesseert. Wij zoeken het eerder in achtergronden, opmerkelijke berichten die misschien het algemene nieuws niet halen en vooral veel gezellige en informatieve artikelen van onze Noord-Amerikaanse columnisten. Of we nu hier geboren zijn uit Nederlandse ouders of in 1957, 1975 of 2007 arriveerden, wij hechten aan ons nieuwe (of niet zo nieuwe) thuisland, maar zijn ook trots op onze afkomst. In ieder geval eens in de maand, als de Krant komt.

U kunt een abonnement op De Krant uitnemen op de Dutchreadz website.

English

Published since 1969 Maandblad de Krant (formerly ‘De Hollandse Krant’) caters to the large, but largely invisible, because thoroughly integrated, Dutch immigrant community in North America. De Krant is a unique periodical, the only exclusively Dutch language magazine in North-America and the only monthly for the Dutch community. With readers in all US states and all Canadian provinces our contributors mirror that spread. Of Dutch heritage themselves, they offer a glimpse into the ordinary, and sometimes not so ordinary, lives of a unique group of people: settled Dutch immigrants, whether they were born here or arrived in 1957, or 1975, or 2007. Our focus is not on hard current news. That’s available in copious amounts on-line. We prefer to concentrate on background articles and news that is particularly surprising or may have been missed by the mainstream media. But more even than news we like to bring ‘gezellig’ and informative articles from our North-American columnists. We feel very much at ease in our new (or not so new) homeland, but are also proud of our heritage. At least once a month, when de Krant arrives.

A subscription to De Krant can be taken out on the Dutchreadz site.

 

VISIT MAANDBLAD DE KRANT SITE